Category Archives: Business & Academia

Umlando kaMnuz Jeff Radebe wamaHlubi

UMHLONISHWA uJeff Radebe uneziqu ze-B.Juris aziphothula e-University of Zululand ngo-1976. Uneziqu ze-LLM in International Law aziphothula eLeipzig University ngo-1981 kanti uphinde wafunda naseLenin International School, eMoscow, eRussia, ngo-1985.  UMnuz Radebe ube yisishoshivu sezitshudeni ngesikhathi ejoyina izinhlaka ze-African National Congress (ANC) zabafundi ngezinsuku zomzabalazo owanqotshwa ngabafundi ngo-1976.  Ngawo unyaka ka-1976 waqala ukwenza ama-articles ezilungiselela umsebenzi wobumeli,Read More

Mthunzi-Mdwaba-Amahlubi Feature

Mthunzi Mdwaba

Mthunzi, President & CEO of TZoro IBC, the first African IOE Vice-President to the ILO,Global Spokesperson for Employers in almost a 100 years of the ILO’s existence, and consequently Vice-Chairman of the Governing Body. The IOE represents 153 Employer Organisations & over 50 Million companies through same. He started out as an entertainment practitioner, working for Kallmeyer&Strime Attorneys and later worked in the music/entertainment industry at the highest level, running the industry body made up of producers/record companies.

Minster-Jeff-Radebe-Amahlubi-Feature

Minister Jeff Radebe

Mr Radebe holds a B.Juris degree from the University of Zululand obtained in 1976; LLM in International Law from Leipzig University obtained in 1981 and studied at the Lenin International School, Moscow in 1985. Mr Radebe became a student activist and joined the underground structures of the African National Congress (ANC) during the student uprisingsRead More