Category Archives: Izindaba

Usaqhubeka eNkantolo umbhidlangwe wesizwe samaHlubi

IZINKUMBI zesizwe samaHlubi zinikele eNkantolo ePhakeme yaseGauteng, ePitoli ukuyokweseka umholi waso, uMnuz Muziwenkosi Johannes Langalibalele II Radebe ukuze abekwe njengenkosi yesizwe. IKhomishini kaNhlapo yango-2009 yasichitha isicelo samaHlubi sokuthi ubukhosi baso bubekwe njengobusemthethweni. Le khomishini yabekwa ngowayengumengameli wezwe uMnuz Thabo Mbeki ngo-2004 ngenhloso yokuxazulula izingxabano zobukhosi. Imiphumela yemukelwa ngowayengumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ngo-2010, owabe esememezelaRead More