Category Archives: Uncategorized

Ufuna ukuqhakambisa ibala lakhe ongenele uMiss SA Teen

MINENHLE ZWANE Indoni yamanzi enguNandi Mnguni, oseziphendlele indlela eya kowamanqamu kowozime, owaziwa ngokuthi uMiss SA Teen, uthi ufisa ukuqhakambisa ibala lakhe njengoba akhula ontanga bakhe bemchukuluza ngalo. Le  ndoni edabuka eMtubatuba eneminyaka eyi-14 iqala ngqa ukungena kulo mncintiswano, iqhakambise ubumqoka bokuthola ithuba kowamanqamu. “Kusho lukhulu ukuthola leli thuba kimi ngoba ngizokwazi ukubonisa umhlaba wonke ubuhle bebalaRead More

Ubukhosi bukaBhungane wesizwe samaHlubi

SIMANGALISO NTSHANGASE UBHUNGANE indodana kaNsele uyena wayephethe isizwe samaHlubi eminyakeni engaphezu kwama-200 edlule. WayeyiNkosi eyayigabe ngemithi okanye amakhambi ayelelekelela amanye Amakhosi ngokuwanikeza amandla angeziwe. Nakuba lungacaci kahle usuku nenyanga azalwa ngayo, kodwa kuvela ukuthi wazalwa ngonyaka ka-1760 wabe esekhothama ngo-1800. Wayephinde abe nesiphiwo esingandile sokukwazi ukunisa Izulu (Imvula). Ngokosiko kuvela ukuthi wayenamakhosikazi angama-300, okuyisona sizathuRead More

Lucas-Radebe-Amahlubi-Feature

Hlubi sports personality, Lucas Radebe

Lucas Radebe was born on 12 April 1969 in Diepkloof, Soweto, and lived there to the age of 15, when his parents sent him to what was known as “Bophutatswana’ because of the ongoing violence in their home area. He had always been a soccer fan and now began to play seriously for the ICL Birds in the Bophutatswana Soccer League, first as a goalkeeper and later in the midfield.

In 1989 he came to the notice of talent scouts for the Kaizer Chiefs club, and was promptly signed-up. An intelligent and acrobatic footballer, Radebe soon became one of the club’s star players, and in 1992 reached the pinnacle of his sporting career by being selected for the national South African soccer team, Bafana Bafana , in spite of having been shot in the back by an unknown assailant less than a year earlier.

Langalibalele-Xhosa-History-Amahlubi

Xhosaculture.co.za

This article was written to assist in the efforts of bringing the history of amaHlubi to the populace. Another reason is that people wonder on this land, not knowing who they are. I, writing this article was under the illusion that I was Xhosa- I speak the language, was raised and even circumcised in the tradition. I am certain a great number of people exist who previously identified as Swati, Tswana, Ngwane, Zulu, Sotho and Ndebele and are actually Hlubi. It also never occurred to me as to why we mention the name of our nation in our clan praise songs