Siyakwamukela kwi-website ewumtapo wolwazi ngesizwe samaHlubi eNingizimu Afrika. Sihlose ukugqamisa umlando ojulile nempumelelo yamalungu esizwe samaHlubi njengamanje nasesikhathini esidlule. Asigcini nje ngokukuphakela ulwazi ngesizwe samaHlubi kodwa le website iphinde isebenze njengenkundla yokuxhumana phakathi kwabantu besizwe samaHlubi ngezinto ezithinta inhlalakahle, amabhizinisi, ezemfundo kanye nezokuthuthukisa umnotho.